Ekonomiści ankietowani przez ISBnews spodziewali się, że spadek cen producentów w grudniu 2015 r. wyniósł od -0,7% r/r do -1,5% r/r, przy średniej na poziomie -0,96% r/r (wobec spadku o 1,8% r/r w listopadzie br.).

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2015 r. spadły o 0,9% w ujęciu rocznym oraz były o 0,1% niższe niż przed miesiącem.