Służba ma być wydzielona z Państwowego Instytutu Geologicznego. Będzie jednak miała obowiązki względem państwa. "Będzie to jednostka, która ma zdobywać, gromadzić i przetwarzać informacje geologiczne, żeby państwo mogło podejmować odpowiednie decyzje w interesie wszystkich obywateli." - powiedział wiceminister. Dodał, że drugim ważnym punktem jego działalności ma być szybka zmiana w prawie geologicznym, która obniży ryzyko inwestycyjne.