W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 71,07 zł. W środę za akcję spółki płacono 69,55 zł.

"Nie spodziewamy się, by Handlowemu udało się uniknąć niekorzystnych tendencji obecnych w sektorze i dlatego też oczekujemy w ostatnim kwartale słabych wyników, a główną winą obarczamy tutaj koszty związane z pomocą dla posiadaczy depozytów w SK Banku (-64 mln zł). Dobrze się składa, że wydatki na zasilenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będą nieistotne, tym razem mała ekspozycja na kredyty hipoteczne okazała się błogosławieństwem. Oczekujemy nie najlepszych wyników kwartalnych i prognozujemy 113 mln zł zysku netto (-20% kw/kw i -45% r/r)" – czytamy w raporcie.