"To jedna z opcji, ale żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Jest kilka koncepcji, które będą analizowane i które mają na celu wzmocnienie konkurencyjności polskich firm" - powiedziało gazecie źródło zbliżone do MSP.

Wśród przesłanek ewentualnej fuzji rozmówcy gazety wymienili ryzyko umocnienia wpływów w Grupie Azoty przez Acron, który posiada obecnie 20% akcji. Grupa jest także istotnym odbiorcą gazu od PGNiG.

Gazeta nie uzyskała komentarza na ten temat ani a Grupy Azoty, ani z PGNiG.

W styczniu minister skarbu Dawid Jackiewicz mówił, że resort prowadzi wstępne analizy w sprawie potencjalnego połączenia PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.