Cyfrowy Polsat 

Grupa Cyfrowy Polsat spłaciła obligacje Senior Notes wyemitowane przez spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu - Eileme 2 AB (publ), stanowiące jeden z elementów finansowania udzielonego m.in. spółce Polkomtel, o wartości nominalnej 542,5 mln euro i 500 mln USD, co kończy proces refinansowania dotychczasowego zadłużenia Grupy. Przeprowadzone działania mają dać blisko 400 mln zł oszczędności odsetkowych rocznie. Czytaj więcej >>>> 

Bank Millennium 

Bank Millennium odnotował 53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r. wobec 165,7 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank. Czytaj więce >>>> 

Bank Millennium zarekomenduje akcjonariuszom pozostawienie 100% zysku netto za rok 2015 w kapitale własnym, podała instytucja. Czytaj więcej >>>>  

Bank Millennium, pomimo zmian, które niosą nowe obciążenia dla sektora, nie zmienia strategii do 2017 roku, poinformował prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge. Bank podtrzymuje cel pozyskania 300 tys. aktywnych klientów do 2017 r. "Choć warunki działania są trudniejsze, niż prognozowaliśmy w ubiegłym roku, to utrzymujemy kurs działania i strategię. Na razie nie zmieniamy nic, choć z pewnością pewne założenia strategii - jak na przykład ROE na poziomie 12-13% będzie bardzo trudno uzyskać" - powiedział Bras Jorge podczas konferencji prasowej. "Zakładamy dalszy wzrost organiczny poprzez cyfryzację i jakość. Koszty mamy pod kontrolą, mamy silną podstawę jeśli chodzi o liczbę klientów detalicznych" - dodał. Prezes poinformował, że bank podtrzymuje plan pozyskania 300 tys. klientów netto w 2017 r. "Mamy plan 100 tys. klientów na ten rok, potem 120 tys. na kolejny rok. Chcemy mieć wzrost netto o 300 tys. aktywnych klientów - tak jak zakładaliśmy w strategii" - powiedział.

Bank Millennium chce utrzymać koszt ryzyka na poziomie ok. 55 punktów bazowych w tym roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. "Pod względem kosztów ryzyka zeszły rok był lepszy od poprzedniego. Nie oczekujemy, by 2016 był jeszcze lepszy. Utrzymujemy się od kilku lat na poziomie ok. 55 pb do kredytów ogółem i to mniej więcej na takim poziomie będzie i w tym roku" - powiedział Bicho podczas konferencji prasowej. Koszt ryzyka wyniósł 38 pb w IV kw. 2015 r. wobec 59 pb kwartał wcześniej. W całym roku koszt ryzyka wyniósł 52 pb w porównaniu z 61 pb 2014 r. , w tym 59 pb w segmencie detalicznym, a 34 pb w segmencie korporacyjnym.

PGE  

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) odwołała ze składu zarządu wiceprezesa ds. korporacyjnych Jacka Drozda oraz wiceprezesa ds. rozwoju Dariusza Marca. Jednocześnie delegowała członka rady nadzorczej - Marka Pastuszko - do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki, podała spółka. Czytaj więcej >>>> 

PGNiG 

Elektrociepłownia Stalowa Wola - spółka celowa Tauron Wytwarzanie oraz PGNiG Termika - odstąpiła od kontraktu z generalnym wykonawcą budowy bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW - firmą Abener Energia, podało PGNiG. "Abener Energia naruszył harmonogram oraz istotne warunki techniczne kontraktu, które mają wpływ zarówno na bezpieczeństwo i bezawaryjność pracy bloku jak i jego przyszłą efektywność i koszty jego pracy" - czytamy w komunikacie. W związku z powyższym EC Stalowa Wola wezwała ostatecznie wykonawcę do należytego wykonania kontraktu pod rygorem odstąpienia od niego. Wykonawca nie usunął wskazanych przez zamawiającego naruszeń w terminie, co w konsekwencji spowodowało podjęcie decyzji zamawiającego o odstąpieniu od kontraktu, podano również. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało łącznie 711 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na projekty budowy i rozbudowy magazynów gazu (PMG), wynika z komunikatu Ministerstwa Energii. "Uzyskanie dodatkowej pojemności czynnej w podziemnych magazynach gazu dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju to kluczowy cel projektów PGNiG pn. Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo, Rozbudowa PMG Husów, PMG Strachocina i PMG Wierzchowice" - czytamy w komunikacie.

Infovide-Matrix, Energa

Infovide-Matrix podpisał z Energa porozumienia w sprawie ustalenia warunków i trybu rozliczenia częściowego wykonania, a także rozliczenia i zakończenia współpracy przy umowie na budowę i wdrożenie Systemu Obsługi Sprzedaży, obejmującego system bilingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej Energa, podało Infovide-Matrix. "W porozumieniach strony wzajemnie potwierdziły odbiór przez Energa dotychczas wykonanych prac i dostaw oraz zapłatę przez Energa wynagrodzenia na rzecz Infovide-Matrix za odebrane prace i dostawy w wysokości 40 000 000 zł, pomniejszone o już uiszczone w toku wykonywania umowy na rzecz Infovide-Matrix wynagrodzenie w kwocie 7 755 378,16 zł. Dodatkowo Energa zapłaci Infovide-Matrix kwotę 421 653,62 zł netto tytułem zwrotu poniesionych przez Infovide-Matrix kosztów asysty technicznej oprogramowania za okres od dnia 19 grudnia 2015 r. do dnia 23 lutego 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Polimex Mostostal

Polimex-Mostostal oraz wierzyciele finansowi będący stroną umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego (umowa ZOZF), strony umowy pomiędzy wierzycielami (w tym Agencja Rozwoju Przemysłu jako obligatariusz nowych obligacji) podpisali dokumentację wdrażającą IV etap restrukturyzacji grupy, uwzględniający wydzielenie zakładu produkcyjnego Mostostal Siedlce do oddzielnej spółki wraz z kredytami wobec PKO BP i Pekao na łączną kwotę 150 mln zł oraz refinansowanie tych zobowiązań. Czytaj więcej >>>> 

Grupa Azoty 

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) odwołało ze składu rady nadzorczej Grupy Azoty Przemysława Lisa, podała spółka. Czytaj więcej >>>> 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupa Azoty odwołało ze składu rady nadzorczej IX kadencji przewodniczącą RN Monikę Kacprzyk-Wojdygę oraz członków RN: Marka Mroczkowskiego, Jacka Obłękowskiego i Ryszarda Trepczyńskiego, podała spółka. >>>>  

Tauron 

Tauron Polska Energia chce rozpocząć budowę pierwszej w Polsce elektrowni hybrydowej o mocy 410 KW w tym roku, wynika z informacji spółki. Czytaj więcej >>>>  

CTE 

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) poda nowe terminy oferty publicznej akcji serii D w terminie do 31 marca, podała spółka. W połowie grudnia CTE zdecydował o zawieszeniu subskrypcji akcji serii D z powodu "aktualnej niekorzystnej sytuacji na rynku kapitałowym". Nowe terminy oferty miała pierwotnie podać do 31 stycznia.

Unimot 

Unimot złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z planowanym przeniesieniem notowań z NewConnect na rynek główny GPW, podała spółka. W II kw. spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną 4 mln nowo emitowanych akcji serii J. Czytaj więcej >>>> 

Medicalgorithmics 

Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do emisji obligacji korporacyjnych w celu pozyskania dodatkowego finansowania, niezbędnego m.in. do rozwijania produktów oraz przeprowadzenia planowanego nabycia udziałów spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, podała spółka. "W celu pozyskania przez spółkę dodatkowego finansowania, niezbędnego m.in. do rozwijania produktów spółki oraz przeprowadzenia planowanego nabycia udziałów spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC (Medi-Lynx) […], zarząd Medicalgorithmics […] podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do emisji obligacji korporacyjnych. Emisja realizowana będzie w ramach programu emisji obligacji. Decyzja spółki w zakresie programu emisji obligacji stanowiła będzie przedmiot odrębnej uchwały zarządu" - czytamy w komunikacie.

Florsen 

Florsen dokonał emisji 10 tys. zabezpieczonych obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. "Wszystkie obligacje zostały w dniu emisji przydzielone i w całości opłacone" - czytamy w komunikacie. Pod koniec stycznia na Catalyst zadebiutowały obligacje serii A spółki o wartości 10 mln zł.

GetBack 

GetBack przydzielił obligacje serii AA, BA i BB o łącznej wartości nominalnej równej 40,08 mln zł, podała spółka. "Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 r. podjął uchwały, na mocy których przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej równej 40 080 000 zł, tj. uchwałę nr 8/2016 w sprawie przydziału czterech obligacji na okaziciela serii AA o łącznej wartości nominalnej 80 000 zł i dojściu emisji do skutku, uchwałę nr 9/2016 w sprawie przydziału dwudziestu tysięcy obligacji na okaziciela serii BA o łącznej wartości nominalnej 20 000 000 zł i dojściu emisji do skutku oraz uchwałę nr 10/2016 w sprawie przydziału dwudziestu tysięcy obligacji na okaziciela serii BB o łącznej wartości nominalnej 20 000 000 zł i dojściu emisji do skutku" - czytamy w komunikacie. Obligacje serii AA, BA i BB są to papiery na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu odpowiednio: seria AA - na dzień 29 stycznia 2019 r.; seria BA - 29 kwietnia 2017 r., seria BB - 29 stycznia 2019 r. Obligacje serii AA mają formę dokumentu, zaś obligacje serii BA i serii BB nie mają formy dokumentu, podano również.

Pfleiderer Grajewo 

Standard & Poor's Ratings Services przyznał Pfleiderer Grajewo korporacyjny rating kredytowy na poziomie B" i podwyższyła do B z B- długoterminowy korporacyjny rating kredytowy (long-term corporate credit rating) spółce Pfleiderer GmbH, podał Pfleiderer. Perspektywa obu ratingów jest pozytywna. Czytaj więcej >>>>  

Best 

Best rozpocznie w czwartek, 4 lutego, publiczną ofertę czteroletnich obligacji o wartości 40 mln zł, skierowaną do inwestorów detalicznych, podała spółka. "Zgodnie z naszą strategią, sukcesywnie zwiększamy skalę działalności, inwestując w portfele wierzytelności zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio - na rynku wtórnym. W tym roku także zamierzamy być aktywnym graczem na rynku obrotu wierzytelnościami. Dlatego ruszamy z nową ofertą obligacji w ramach realizowanego od 2014 r. publicznego programu emisji obligacji" - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie. Spółka zaoferuje inwestorom detalicznym 400 000 obligacji serii L2 o wartości nominalnej 100 zł każda. Będą one oprocentowane według stopy zmiennej, równej stawce WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów powiększonej o marżę w wysokości 3,8% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Zapisy będą przyjmowane w dniach 4-17 lutego, a obligacje zostaną przydzielone 19 lutego. Przewidywany dzień emisji to 4 marca, a przewidywany termin dopuszczenia do obrotu na Catalyst to 18 marca br.

Vivid Games 

Vivid Games udostępnił grę "Real Boxing" na 12 nowych platformach wydawniczych dostępnych na terenie Chin, Tajwanu, Hong Kongu i Makao, podała spółka. Czytaj więcej >>>>   

BOŚ 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), na mocy której urząd wyraził zgodę na zaliczenie środków z emisji obligacji o wartości 32,5 mln zł do funduszy uzupełniających banku, podała instytucja. "Zarząd Banku Ochrony Środowiska, informuje, iż w dniu 29 stycznia 2016 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 stycznia 2016 r., na mocy której Komisja wyraziła zgodę na zaliczenie środków pieniężnych w kwocie 32 500 000 zł pochodzących z emisji obligacji podporządkowanych serii W do funduszy uzupełniających banku" - czytamy w komunikacie. BOŚ pod koniec grudnia ub.r. wyemitował obligacje podporządkowane serii W o łącznej wartości 32,5 mln zł w celu poprawy wskaźników wypłacalności. Dniem wykupu obligacji jest 30 grudnia 2022 roku.

Larq 

Nextbike Polska z grupy Larq zrealizuje Łódzki Rower Publiczny - zbuduje w Łodzi 100 stacji na 1000 rowerów, podała spółka. Wartość kontraktu to 12,3 mln zł, a system ma ruszyć w kwietniu. "Nextbike Polska Sp. z o.o., spółka z grupy Larq S.A. (giełdowy podmiot kontroluje 75% udziałów, 25% jest w rękach niemieckiego partnera Nextbike GmbH), w następstwie wygranego przetargu podpisała z Miastem Łódź umowę na budowę i obsługę systemu rowerów miejskich 'Łódzki Rower Publiczny" - czytamy w komunikacie.

CCC  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wyniosły około 173,2 mln zł w styczniu i były wyższe o 36,7% r/r, podała spółka. "Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci wyniosły 157,1 mln zł. w styczniu i były wyższe r/r o 28,5%" - czytamy w komunikacie. Spółka podała także, iż w związku z zamknięciem 15 stycznia 2016 r. transakcji nabycia 74,99% akcji spółki eobuwie.pl, spółka CCC stała się podmiotem dominującym wobec spółki eobuwie.pl. W związku z tym wyniki finansowe podlegają konsolidacji od dnia 15 stycznia 2016 r.

J.W. Construction 

J.W. Construction Holding zakończył budowę I etapu inwestycji Nowe Tysiąclecie w Katowicach, obejmującego 149 mieszkań. Do tej pory sprzedał w nim 90% lokali, podała spółka. 

Apator 

Apator zawarł umowy z ośmioma oddziałami Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na dostawę jednofazowych i trójfazowych liczników energii elektrycznej o wartości 31,7 mln zł w 2016 r. z opcją dostaw na 2017 r. o wartości 39,8 mln zł, podał Apator. "W terminie do dnia 31 października 2016 r. Apator otrzyma od PGE oświadczenie w sprawie skorzystania lub rezygnacji z prawa opcji" - czytamy w komunikacie. 

Grupa Żywiec 

Distribev Holding - spółka zależna Grupy Żywiec - zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży 23 200 udziałów Distribev, reprezentujących 80% kapitału zakładowego, na rzecz Orbico za cenę 96 mln zł, podał Żywiec. >>>>  

Sygnity

Do listy wykonanych dla Ministerstwa Finansów w ramach kontraktu e-Podatki produktów Sygnity dodało kolejny - Kanał Masowy dla Organów Rentowych (KMdOR), umożliwiający automatyczne przesyłanie informacji do administracji podatkowej przez organy rentowe, podała spółka. "Kanał Masowy dla Organów Rentowych obsługuje formularze rocznego zeznania podatkowego (PIT-40A/11A), które przesyłane są do urzędów skarbowych z organów rentowych, m.in.: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS czy Wojskowego Biura Emerytalnego. Dzięki temu, administracja podatkowa otrzymuje kolejne cyfrowe dane o podatnikach, a co za tym idzie udoskonala usługę PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37 uzupełniając za podatnika kolejne rubryki informacjami z formularzy PIT40-A/11A" - czytamy w komunikacie.

Grupa Kęty 

Alupol Films, spółka z grupy Alupol Packaging, należącej do Grupy Kęty uzyskała kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Krakowski Park Technologiczny, podała Grupa Kęty. Do 2022 roku Alupol Films zainwestuje do 117 mln zł.  "Powyższe zezwolenie zakłada, że Alupol Films Sp. z o.o. w celu zwiększenia mocy wytwórczych w zakresie produkcji i uszlachetniania folii z tworzyw sztucznych zainwestuje do 2022 roku od 90 do 117 mln zł" - czytamy w komunikacie. Inwestycje wiążące się z powyższym zezwoleniem nie zostały uwzględnione w strategii Grupy Kęty na lata 2015-2020 i w związku z tym będą wymagać uzyskania stosownych zgód korporacyjnych, podano także.

Dekpol 

Dekpol przydzielił 10 tys. obligacji serii E3 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w Gdańsku. "Zarząd Dekpol (...) podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 10 000 sztuk zbywalnych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E2 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rzecz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częściami usługowymi na działce przy ul. Jaglanej w Gdańsku" - czytamy w komunikacie. Cena emisyjna oraz wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł. Termin wykupu obligacji przypada na 27 listopada 2019 roku. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę.