HSBC wysłał e-mail do swoich pracowników w którym poinformował o najnowszych pomysłach na oszczędności w koncernie.

Sytuacja banku, podobnie jak całego sektora, jest nie najlepsza. Wszyscy szukają oszczędności i tną koszty działalności. HSBC pod naciskiem akcjonariuszy musi zwiększyć rentowność. Zamierza osiągnąć to poprzez redukcję kosztów o nawet 5 mld dolarów do 2017 roku.

Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku ten największy bank w Europie poinformował o zwolnieniach 20 proc. pracowników oraz zmniejszenie o jedną trzecią swojej działalności inwestycyjnej. W październiku współpracownicy HSBC zostali poinformowani, że ich wynagrodzenie zostanie obniżone o 10 proc.

Władze banku zastanawiają się też poważnie nad przeniesienie głównej siedziby HSBC z Londynu do Hongkongu.