W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 24,96 zł, a w poniedziałek około godziny 9:20 - 24 zł.

"W 2016 r spodziewamy się poprawy wyników (zysk w Action Europe), lepszego zarządzania kapitałem obrotowym oraz atrakcyjnego poziomu dywidendy z zysku za 2015 r." - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 46 mln zł w 2016, zaś przychody w tym samym okresie 5 581 mln zł.