Jednocześnie do składu RN powołani zostali: Przemysław Lis na przewodniczącego oraz członkowie rady: Maciej Baranowski, Tomasz Karusewicz i Bartłomiej Litwińczuk.

W obecnym składzie RN pozostali wybrani poprzednio: Artur Kucharski oraz członkowie wybrani z ramienia pracowników: Robert Kapka, Tomasz Klikowicz i  Zbigniew Paprocki, podano również.

Skarb Państwa powołał Marka Grzelaczyka do rady nadzorczej Grupy Azoty

Ministerstwo Skarbu Państwa powołało Marka Grzelaczyka w skład rady nadzorczej Grupy Azoty, podała spółka.

"Zarząd Grupy Azoty [...] 1 lutego 2016 roku otrzymał informację z Ministerstwa Skarbu Państwa o powołaniu na podstawie § 16 ust. 2 statutu spółki do składu rady nadzorczej IX kadencji spółki z dniem 29 stycznia 2016 roku pana Marka Grzelaczyka" – czytamy w komunikacie.

W ubiegłym tygodniu spółka podała, że Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) odwołało ze składu rady nadzorczej Grupy Azoty Przemysława Lisa, a Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, zarządzające funduszami inwestycyjnymi będącymi akcjonariuszami spółki, zgłosiło kandydaturę Tomasza Karusewicza do RN.

Skarb Państwa ma 33% udziału w kapitale zakładowym Grupy Azoty, a TFI PZU - 8,6%.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.