"Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 2 944,2 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

- 144,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 206,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 35,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 46,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,

- 87,6 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

>>> Czytaj też: Zysk Quercus TFI spadł do 6,3 mln zł w III kw. 2015 r.

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 116,8 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).

Wartość aktywów pod zarządzaniem wskazana w zdaniu pierwszym niniejszego raportu nie zawiera 33,4 mln zł zebranych w styczniu br. w drodze przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 002 QUERCUS Multistrategy FIZ.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.