PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło pozew przeciw OAO Gazprom i OOO Gazprom Export w postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym z siedzibą w Sztokholmie, podała spółka. Czytaj więcej >>>> 

Energa

Rada nadzorcza Energi powołała do składu zarządu Grzegorza Ksepko, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Lark.pl 

Lark.pl złożył do GPW wniosek o zawieszenie na okres od dnia 12 do 24 lutego notowań akcji w związku z rozpoczynającą się procedurą scalenia akcji, podała spółka. Czytaj więcej >>>> 

Quercus TFI  

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 3 465,5 mln zł na koniec stycznia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów sięgnęła 3 483,9 mln zł. Czytaj więcej >>>>

Miraculum 

Miraculum zamierza w tym roku skoncentrować się na budowaniu trwałej rentowności. Spółka przygotowuje nową strategię dla marek Być Może i Chopin, Wars Zero oraz Sensitive i pracuje nad wprowadzeniem nowych kategorii produktowych w ramach pozostałych marek w portfolio, w tym szczególnie marki Pani Walewska, poinformowała prezes Monika Nowakowska. Czytaj więcej >>>>  

Immofinanz 

Immofinanz planuje wypłaty dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję za rok finansowy 2015/2016 (kończący się 30 kwietnia 2016 roku) oraz za rok 2016 (kończący się 31 grudnia 2016 roku). Ponadto uruchamia po 8 lutego nowy program skupu akcji własnych, który ma objąć do 10 mln akcji, podał Immofinanz. >>>>  

Integer.pl, InPost 

Integer.pl rozpoczął współpracę z działającą na terenie Wielkiej Brytanii firmą logistyczną DX, poinformowała spółka. Czytaj więcej  >>>>   

Selvita 

Selvita podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o dofinansowanie projektu pt. "Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych", podała spółka. Całkowita wartość projektu, który będzie realizowany w latach 2016-2020 wynosi 39,7 mln zł, a kwota dofinansowania to 27,93 mln zł. "Celem badań w projekcie będzie rozwój odkrytych przez spółkę małocząsteczkowych inhibitorów o potwierdzonym selektywnym mechanizmie działania hamujących metabolizm seryny oraz cyklu kwasu foliowego. Cząsteczki te oprócz większej skuteczności, którą zapewnia spersonalizowana farmakoterapia, będą cechowały się wysokim bezpieczeństwem stosowania dzięki specyficzności działania. Wybrane w projekcie cele molekularne dają duże szanse na uzyskanie leku pierwszego w swojej klasie (ang.: first-in-class)" - czytamy w komunikacie. 

Erbud, Echo Investment 

Erbud podpisał umowę o generalne wykonawstwo kompleksu mieszkalnego przy ul. Kościuszki w Krakowie. Umowa opiewa na 24,22 mln zł netto, poinformowała spółka. "W ramach realizacji umowy Erbud wybuduje przy ul. Kościuszki w Krakowie kompleks mieszkalny, wraz z otoczeniem, infrastrukturą zewnętrzną, uzbrojeniem podziemnym, parkingami i zagospodarowaniem terenu" - czytamy w komunikacie. Inwestorem jest Echo Investment. Prace budowlane mają zostać zakończone przed 18 sierpnia 2017 r.

BioMaxima 

BioMaxima liczy na dalszą poprawę wyników finansowych dzięki rozwojowi eksportu oraz pozyskiwaniu kolejnych kontraktów w ramach wygrywanych przetargów. W planach jest wprowadzenie rumuńskiej spółki na giełdę w Bukareszcie w ciągu dwóch lat. BioMaxima nadal jest zainteresowana przejęciami atrakcyjnych podmiotów, podała spółka. Czytaj więcej  >>>>   

PGE  

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ogłosiła konkurs na stanowiska wiceprezesa spółki ds. finansowych, wiceprezesa ds. korporacyjnych i wiceprezesa ds. rozwoju, podała spółka. "Pisemne zgłoszenie kandydatów na stanowiska w zarządzie należy składać w siedzibie spółki [...]. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 17 lutego 2016 r. o godz.15:00" - czytamy w ogłoszeniu. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego odbędą się w dniach 22-26 lutego 2016 r., a dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami mogą się odbyć w dniach 29 lutego - 4 marca 2016 r., podano także.

Ghelamco 

Po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego Ghelamco Invest spółka planuje przeprowadzić kolejne publiczne emisje obligacji korporacyjnych w ramach IV publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. Kolejne emisje to element przygotowania do udziału w rozwoju branży nieruchomości komercyjnych w Polsce, poinformowali przedstawiciele spółki. 

PKN Orlen 

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w styczniu 2016 r. 6,6 USD/b w porównaniu do 4,8 USD/b miesiąc wcześniej. W styczniu 2015 r. marża wynosiła 6,2 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% produkty = 36% benzyna + 43% diesel + 14,5% ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczana jest według notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot. Dyferencjał ropy URAL/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 2,9 USD/b, 2,4 USD/b i 1,8 USD/b, czytamy na stronie internetowej Orlenu. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 1 050 euro/ t, 1 015 euro/ t i 821 euro/ t, poinformował również koncern. Modelowa marża downstream wyniosła 13,2 USD/b wobec 11,2 USD/b miesiąc wcześniej i 12,6 USD/b w styczniu 2015 r.

Grupa Lotos 

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,57 USD/baryłkę w styczniu 2016 r. wobec 4,45 USD/baryłkę w grudniu i 8,77 USD/baryłkę w styczniu 2015 r., podała spółka.

PKO BP 

PKO Bank Polski, jako pierwszy bank w Europie, rozpoczyna współpracę z firmą Microsoft w ramach programu Enterprise Customers Cyber Threat Intelligence Program (ECCTIP), podał Microsoft. Przystąpienie do porozumienia zostało zaproponowane PKO BP ze względu na strategiczną pozycję w polskim systemie bankowym. Czytaj więcej  >>>>  

GK Gino Rossi 

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 20,4 mln zł w styczniu 2016 r. i były wyższe o 1,1% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Czytaj więcej  >>>>