Z analizy jednej z firm konsultingowych, do której dotarł "Puls", wynika, że w myśl ustawy, objęte podatkiem są między innymi instytucje pożyczkowe.

A z ustawy o kredycie konsumenckim wynika, że takimi instytucjami mogą być także pracodawcy, którzy udzielają pożyczek pracownikom ze środków obrotowych lub środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W praktyce mogą to być spółki skarbu państwa, w tym z sektora ciężkiego czy energetyki, które w sposób dodatkowy udzielają pożyczek lub kredytów konsumenckich, a wartość ich aktywów przekracza 200 milionów złotych - pisze autor analizy, który zastrzega anonimowość.

Czytaj więcej: Jak zwiększyć swoją emeryturę? Zobacz, co radzą eksperci

Więcej w "Pulsie Biznesu".