Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5 proc., stopa depozytowa - 0,5 proc., a stopa redyskonta weksli - 1,75 proc., podano w komunikacie.

Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

W lutowym posiedzeniu po raz pierwszy uczestniczyło 5 nowych członków RPP. Kolejni członkowie rozpoczną swoją sześcioletnią kadencję wkrótce.

Zdaniem analityków, pierwszej zmiany stóp procentowych w Polsce należy się spodziewać najwcześniej w połowie 2017 roku. Czytaj więcej tutaj.