"EMF dokona sprzedaży na rzecz Orbico wszystkich posiadanych przez siebie udziałów w spółce Optimum Distribution CZ& SK s.r.o. o łącznej wartości nominalnej CZK 14 200.000, reprezentujących 100 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników OPD CZ; Mataro dokona sprzedaży na rzecz Orbico wszystkich posiadanych przez siebie udziałów w spółce Optimum Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (OPD PL) o łącznej wartości nominalnej PLN 50.000, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników OD PL" – czytamy w komunikacie.

Łączna cena sprzedaży udziałów OPD CZ oraz OPD PL wyniesie 32 mln zł, podkreślono w informacji.

"Umowa przedwstępna zakłada również refinansowanie przez kupującego (w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej) długu OPD PL oraz OPD CZ w łącznej kwocie 50 000 000 zł. Cena sprzedaży może podlegać zmianom w związku z zastosowaniem procedury posttransakcyjnej korekty ceny przewidzianej umową przedwstępną" - czytamy dalej.

Umowa przedwstępna zawiera warunki zawieszające, których spełnienie nastąpić powinno najpóźniej do 30 września i po spełnieniu których nastąpi zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów OPD PL i OPD CZ, zaznaczono również.

>>> Czytaj też: EMF skupi się na rozwoju Empiku po zbyciu Smyka, rozważy akwizycje w e-commerce

Mataro jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej Optimum Distribution, którą tworzą firmy działające w segmencie dystrybucji kosmetyków, odzieży i obuwia sportowego.

Wcześniej Distribev Holding - spółka zależna Grupy Żywiec - zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży 23 200 udziałów Distribev, reprezentujących 80% kapitału zakładowego, na rzecz Orbico za cenę 96 mln zł.

Grupa Empik Media & Fashion jest dystrybutorem produktów z kategorii media, rozrywka, lifestyle, artykuły dziecięce, odzież, obuwie, kosmetyki. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz Empik Media & Fashion jako spółka holdingowa.