ING BSK 

ING Bank Śląski odnotował 205,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 230,8 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Czytaj więcej >>>> 

ING Bank Śląski spodziewa się pozytywnego trendu w marży odsetkowej począwszy od I kwartału tego roku, poinformował wiceprezes Mirosław Boda. "Czwarty kwartał do dołek marży odsetkowej. Koniec IV kw. ub. roku i początek I kw. tego roku to przełamanie i spodziewamy się pozytywnego trendu w kolejnych kwartałach, jeśli chodzi o marżę" - powiedział Boda podczas konferencji prasowej.

ING Bank Śląski oczekuje spadku wyniku netto w ujęciu rocznym w 2016 r., poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska.Czytaj więcej >>>> 

mBank 

mBank odnotował 309,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 308,62 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek mBanku wyniosły 102,6 mln zł w IV kw. 2015 r., co oznacza spadek o 7,6% kw/kw i o 8,9% r/r, przy umiarkowanej poprawie jakości aktywów, podała instytucja. Czytaj więcej >>>> 

mBank zamierza wypłacić dywidendę z zysku wypracowanego w 2015 roku, choć na razie trudno przesądzić jej wysokość, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. Czytaj więcej >>>> 

mBank szacuje, że w tym roku będzie w stanie osiągnąć ok. 1 mld zł zysku netto, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. Czytaj więcej >>>>  

Agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services (S&P) potwierdziła oceny ratingowe mBanku na dotychczasowym poziomie, tj. "BBB" dla ratingu długoterminowego i "A2" dla ratingu krótkoterminowego zmieniając jednocześnie perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną, podał bank. Czytaj więcej >>>>  

Hawe 

Sąd umorzył postępowania w sprawie upadłości Hawe - z wniosku spółki i z wniosku Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN - oraz postanowienie o ustanowieniu zarządcy przymusowego, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

ACE 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć z obrotu akcje Automotive Components Europe (ACE) od 10 lutego br. na wniosek spółki, podała giełda. Czytaj więcej >>>> 

Westa ISIC, Sadovaya Group, JJ Auto 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami spółek Westa ISIC, Sadovaya Group oraz JJ Auto, poinformowała GPW w oddzielnych komunikatach. Czytaj więcej >>>> 

CDRL 

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w styczniu o 11% r/r i wyniosły 10,24 mln zł, podała spółka. Czytaj więcej >>>> 

Ferro  

IK Investment Partners ogłosił - poprzez spółkę zależną Palmyra - wezwanie na 100% akcji Ferro po 10,5 zł za akcję, podał fundusz. Czytaj więcej >>>> 

Selvita 

Selvita zawarła umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) na wynajem laboratoriów w budynkach Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT), poinformowała spółka. Zawarta umowa ma związek z decyzją o uruchomieniu oddziału spółki w Poznaniu. "Oddział będzie świadczył usługi laboratoryjne oraz realizował projekty badawczo-rozwojowe, w tym we współpracy z jednostkami naukowymi. Początkowo w laboratoriach o powierzchni 500 m2 znajdzie zatrudnienie ok. 50 naukowców, którzy będą mieli również możliwość korzystania ze specjalistycznej infrastruktury badawczej udostępnionej przez UAM w ramach laboratoriów WCZT" - czytamy w komunikacie.

PMPG

PMPG Polskie Media chcą ze swoimi cyfrowymi platformami, "Machiną" i "Filmem", "bez kompleksów" sięgać po "ogromne przychody" na rynku w USA, poinformował prezes Michał M. Lisiecki. Czytaj więcej >>>> 

Cyfrowy Polsat  

EuroRating podniósł perspektywę ratingu nadanego spółce Cyfrowy Polsat do pozytywnej ze stabilnej. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB-, poinformowała agencja. Czytaj więcej >>>>  

Tell 

Tell podniósł prognozę skonsolidowanych przychodów za 2015 r. o 9,1% do 343,8 mln zł, a prognozę skonsolidowanego zysku netto - o 5,1% do 11,05 mln zł, podała spółka. Czytaj więcej >>>>  

Serinus 

Produkcja całkowita przypadająca na udziały operacyjne Serinus Energy (na co składa się produkcja w Tunezji plus 70% udziałów na Ukrainie) spadła o 3% kw/kw w IV kwartale ub.r. do 3 957 boe/d, podała spółka. Czytaj więcej >>>>  

Unibep 

PGNiG Termika udzieliło konsorcjum firm Electrum, Unibep i PB-W Olmex zamówienia na prace w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie za 29,51 mln zł netto, wynika z ogłoszenia zamieszczonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED). Zadanie nosi nazwę "Dostosowanie i przełączenie istniejących układów wyprowadzenia mocy (transformatorów blokowych i potrzeb ogólnych oraz urządzeń współpracujących) w Elektrociepłowni Żerań do nowej rozdzielni 110 kV, planowanej do wybudowania przez PSE S.A. w ramach umowy o przyłączenie nowego bloku gazowo-parowego do sieci przesyłowej".

PKP Cargo

Rząd ma nietypowy pomysł na to, jak pomóc narodowym liniom lotniczym. Rozważa połączenie Polskich Linii Lotniczych LOT (PLL LOT) z firmą kolejową - PKP Intercity lub PKP Cargo. Wśród propozycji jest także dofinansowanie LOT przez kolej - informuje "Rzeczpospolita". Według PKP Cargo informacje o możliwości połączenia PKP Cargo z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT (PLL LOT) są nieprawdziwe. Czytaj więcej >>>>  

Budimex 

Oferta Budimeksu, warta 359,29 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Wronczyn - Kościan Południe, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Czytaj więcej >>>>   

Kruk 

Należący do grupy Kruk Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył wierzytelności detaliczne od Santander Consumer Bank o wartości nominalnej 327 mln zł. Cena nabycia wyniosła 51,9 mln zł, podał Kruk. "Przedmiotem umowy jest nabycie przez Prokura NS FIZ od banku portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej 327 mln zł za cenę nabycia wynoszącą 51,9 mln zł. Jednocześnie w umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych umową na nabywcę nastąpi w dniu zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem uiszczenia przez nabywcę ceny. Nabywca zapłaci na rzecz banku cenę dnia 17 lutego 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji spółki, emitowanych w ramach III programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, podała Komisja. Oferującym jest Dom Maklerski BDM.

Lotos 

Grupa Lotos złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku utrzymującą w mocy decyzję wydaną przez dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy (UKS), określającą wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres styczeń - grudzień 2010 roku oraz wykazującą zaległości w kwocie 48,4 mln zł. „Spółka uiściła kwotę zaległości w dniu 30 września 2015 roku wraz z odsetkami w kwocie 28,3 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Bank BPH 

Bank BPH otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zgodę na zaliczenie do kapitału Tier II banku 75 mln franków szwajcarskich (tj. równowartość 295,73 mln zł wg kursu NBP z 4 lutego), pochodzących z pożyczki podporządkowanej udzielonej przez GE Ireland CHF Funding Unlimited Company, podał bank. Bank BPH pod koniec ub. roku zawarł z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company umowę pożyczki podporządkowanej w wysokości 75 mln CHF. Umowa została zawarta do 23 grudnia 2022 r. Zarówno GEI FUC, jak i bank należą do grupy General Electric Company.

Orange Polska  

Jean-François Fallacher zastąpi Bruno Duthoit na stanowisku prezesa Orange Polska od maja br., podał operator. Czytaj więcej >>>>  

Orange Polska zawarła umowę o finansowanie długoterminowe do 2,7 mld zł z Grupą Orange z przeznaczeniem na m.in sfinansowanie części jednorazowych opłat za rezerwację częstotliwości LTE i refinansowanie, podał operator. Czytaj więcej >>>>