W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 3,86 zł. W środę na zamknięciu za akcję płacono 3,9 zł.

"Wgląd w bilans spółki i analiza oczekiwanego EBITDA skłania do mało zachęcających wniosków w kontekście następnych lat. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że pokaźne dywidendy wypłacane przez Synthos w ciągu ostatnich lat były w całości finansowane długiem. Należy jasno powiedzieć, że podobny poziom wypłacanych dywidend może być nie do utrzymania w przyszłości, chyba, że nastąpi zdecydowana poprawa warunków makroekonomicznych na rynku kauczuku" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 471,4 mln zł w 2015 r. i spadnie do 373,9 mln zł w 2016 r., przy przychodach odpowiednio: 4 102 mln zł i 4 100,9 mln zł.