Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja planuje zbudować około 4 tys. km przyłączy, 5 tys. km odcinków linii elektroenergetycznych różnych napięć oraz 1,5 tys. szt. stacji elektroenergetycznych w latach 2016-2019. Spółka zmodernizuje też ponad 16 tys. km linii oraz ok. 3,5 tys. stacji elektroenergetycznych, poinformował prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina.  Czytaj więcej >>>>    

Monnari Trade 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade - według wstępnych danych - wzrosły o 31,91% w skali roku do 18,6 mln zł w styczniu br., podała spółka. Czytaj więcej >>>>    

Altus TFI 

Wartość aktywów pod zarządzaniem Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 9 398,75 mln zł na koniec stycznia br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów sięgnęła 9 292,31 zł mln zł. Czytaj więcej >>>>    

Lark.pl 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesi obrót akcjami spółki Lark.pl na rynku głównym od 12 do 24 lutego w związku ze scaleniem akcji, podał Lark.pl Czytaj więcej >>>>    

Velto Cars 

Velto Cars w ramach subskrypcji akcji serii B przydzieliło 39 inwestorom 422 obligacje po cenie 10 tys. zł za jedną sztukę, podała spółka. "W ramach subskrypcji objęto 422 obligacje serii B. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane: 10 000 zł. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 39 osób i podmiotów" - czytamy w komunikacie. Subskrypcja obligacji serii B prowadzona była na podstawie uchwały zarządu spółki z 15 grudnia 2015 roku w sprawie emisji obligacji serii B do łącznej kwoty 25 mln zł. Data rozpoczęcia subskrypcji to 15 grudnia 2015 roku, a data zakończenia - 1 lutego 2016 roku.

Hawe 

Rada nadzorcza Hawe powierzyła dotychczasowemu wiceprezesowi Pawłowi Paluchowskiemu pełnienie funkcji prezesa zarządu oraz delegowała członka rady nadzorczej Andrzeja Witkowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, podała spółka. Czytaj więcej >>>>    

Marvipol 

Przychody Marvipolu w segmencie motoryzacyjnym, rozumiane jako wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego, spadły o 15% r/r w styczniu br. do 18 mln zł, podała spółka. Czytaj więcej >>>>    

Immofinanz  

Immofinanz spodziewa się w przypadku pięciu moskiewskich obiektów handlowych odpisu skorygowanego walutowo na poziomie 400 mln euro w III kw. roku finansowego 2015/16, podała spółka. "Wartość bilansowa tych pięciu nieruchomości wyniosła ok.1,57 mld euro na dzień 31 października 2015 r." - czytamy w komunikacie. Immofinanz wyjaśnia, że w świetle niedawnego znacznego pogorszenia koniunktury w Rosji, zlecił firmie CBRE, aby ta opracowała ocenę portfela spółki w Rosji na 31 stycznia 2016 r.

Redan 

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez grupę Redan w styczniu 2016 r. wyniosła 38 mln zł i była o 11% wyższa w skali roku. Powierzchnia całej sieci sprzedaży grupy na koniec stycznia wyniosła 120,7 tys. m2, co oznacza wzrost o 11% r/r. Czytaj więcej >>>>  

Creamfinance Poland 

Creamfinance Poland pozyskała z prywatnej emisji obligacji 1,796 mln zł i nie wyklucza kolejnych emisji, podała spółka. Inwestorom przydzielono 1 796 zabezpieczonych obligacji serii C. "Oferta obligacji Creamfinance spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Perspektywy branży pożyczkowej w Polsce są bardzo dobre, a Creamfinance to jeden z liderów rynku, dlatego inwestorzy chętnie zapisywali się na nasze obligacje. Pozyskane 1,8 mln zł przeznaczymy na dalszy dynamiczny rozwój spółki" – powiedział prezes Creamfinance Adam Dąbrowski, cytowamy w komunikacie. Termin wykupu obligacji serii C to 1 lutego 2017 r. Oprocentowanie wynosi 9% rocznie, a kupon będzie wypłacany kwartalnie. Obligacje zabezpieczone są na portfelu pożyczek.

Budimex 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła z konsorcjum Budimeksu (lider z 95% udziałem) i Ferrovial Agroman umowę na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów-Nowa Sól – trzeci odcinek realizacyjny od km 299+350 do km 316+640 (Niedoradz - Nowa Sól Południe) za 153,22 mln zł netto, podała spółka. Czytaj więcej >>>>      

Best 

Popyt na obligacje Best serii L2 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł przekroczył liczbę oferowanych papierów dłużnych pierwszego dnia zapisów i tym samym okres subskrypcji zostaje skrócony do 5 lutego wobec 17 lutego wcześniej, a zapisy złożone 4 i 5 lutego zostaną proporcjonalnie zredukowane, podała spółka. Czytaj więcej >>>>  

Ursus 

Ursus otrzymał płatność za dostawę pierwszej partii ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej dla Ethiopian Sugar Corporation, wynoszącą 25,54 mln zł (6,55 mln USD), podała spółka. >>>>  

CEZ 

CEZ uplasował w ramach prywatnej subskrypcji dwie transze dwuletnich obligacji ze zmiennym kuponem o łącznej wartości nominalnej 86 mln euro, podała spółka. "Emisja podzielona była na dwie transze o wartości 50 mln euro (transza 1) i 36 mln euro (transza 2)" – czytamy w komunikacie. Wyemitowane obligacje mają trzymiesięczny kupon oparty na stawce EURIBOR plus 0,55%, podano także.

JHM Development 

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 8 lokali w styczniu, podała spółka. Na 31 stycznia 2015 r. spółka posiadała 84 zawarte umowy przedwstępne. "W miesiącu styczniu 2016 roku sprzedano aktami notarialnymi 8 lokali, w tym: mieszkania - 4, garaże - 4" - czytamy w komunikacie.

Med-Galicja 

Med-Galicja zadebiutuje w poniedziałek 8 lutego na rynku NewConnect, podała giełda. Kurs odniesienia to 0,50 zł. Med-Galicja będzie 420 spółką notowaną na NewConnect oraz 2 debiutem na tym rynku w 2016 roku.

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 28,5% r/r do 385,6 mln zł w styczniu 2016 r., podała spółka. >>>>