Wynik sektora bankowego według nieaudytowanych wyników wyniósł 11,5 mld zł, poinformował zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak.

"Wynik za 2015 rok jest istotnie niższy niż w 2014 i wynosi 11,5 mld zł, podczas, gdy w poprzednich okresach kształtował się na poziomie 15 mld zł"- powiedział Kwaśniak podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Kwaśniak poinformował, że średnio w ostatnich latach ok. 58% wyniku finansowego banki przeznaczały na zwiększenie funduszy  własnych. Dodał, że koszty związane z wpłatami na BFG zwiększyły się z 27 mld zł wniesionych w 2014 r. do poziomu ponad 30 mld zł w ub. r.

>>> Czytaj też: Banki na sejmowym dywaniku. To bezprecedensowe wydarzenie

Wcześniej KNF podała, że zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 10,84 mld zł w okresie styczeń-listopad 2015 r. i był niższy o 29,4% r/r.

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 16.230,57 mln zł w okresie styczeń-grudzień 2014 r. i był o 7,0% wyższy w porównaniu z wynikiem sprzed roku.

Standard & Poor's Ratings Services obniżył niedawno opinię na temat ryzyka sektora bankowego w Polsce do negatywnej ze stabilnej. "Zdolności sektora bankowego do absorbcji strat i radzenia sobie z szokami mogą osłabnąć w ciągu najbliższych dwóch lat" - twierdzą analitycy. Czytaj więcej tutaj.