W dniu wydania rekomendacji kurs wynosi 62 zł. We wtorek za akcję płacono 58,9 zł.

„W trakcie globalnego odbicia na surowcach cena KGHM wzrosła o 18% od naszego ostatniego raportu […] Zgodnie z naszymi oczekiwaniami styczniowa wyprzedaż akcji KGHM okazała się przesadzona, ale ostatnie odbicie kursu wyczerpało naszym zdaniem krótkoterminowy potencjał wzrostu. Twarde lądowanie Chin pozostaje ciągle największym zagrożeniem dla rynku miedzi. Ponadto  cały czas czekamy na określenie wysokości odpisów, które mogą negatywnie odbić się na oczekiwaniach co do dywidendy w 2016 r. Ponadto ryzyko polityczne związane z nowym zarządem może doprowadzić do sprzedaży aktywów zagranicznych (pozytywne w krótkim terminie, negatywne dla długoterminowego potencjału spółki) oraz inwestycji w aktywa niezwiązane z podstawową działalnością (wydobycie węgla, energetyka)" – czytamy w raporcie.

Jak podano, wśród pozytywów należy wymienić rządowe zapewnienia o zmianach w podatku wydobywczym od 2017r.

„Według naszych szacunków każde 10% obniżki podatku podwyższa wycenę o 4.8 PLN/akcję. Ponadto, jeżeli Skarb Państwa podtrzyma politykę dywidendową bazującą na znormalizowanym zysku netto, oczekiwalibyśmy dywidendy 3.5PLN/akcję (DY 5.8%, powyżej średniej dla grupy porównawczej) wobec bazowego scenariusza, w którym zakładamy dywidendę PLN 1 (DY 1.8%). KGHM wyceniany jest  przy mnożnikach EV/EBITDA na lata 2016-2017 na poziomie 4.8x, a w przypadku mnożnika P/E odpowiednio na 20.4x i 14.8x.