W dniu wydania rekomendacji kurs wynosi 9,89 zł. We wtorek za akcję płacono 9,75 zł.

„Mimo strat z rynku niemieckiego, wyniki  osiągnięte przez Unibep w 2015 r. nie powinny istotnie odbiegać od naszych prognoz sprzed roku, gdyż lepszy od oczekiwań okazał się segment kubaturowy w Polsce oraz, przede wszystkim, segment domów modułowych na rynek norweski. Perspektywy 2016 r. wyglądają optymistycznie" – czytamy w raporcie.

Spółka zbudowała najwyższy w historii portfel zamówień w kwocie ok. 1,5 mld zł (1,1 mld zł na 2016 r.), który w ponad 80% wypełnia naszą prognozę przychodów na bieżący rok.

„W portfelu brak jest kontraktów z rynku niemieckiego i rosyjskiego, które z powodzeniem zostały zastąpione zleceniami z Polski i z dobrze znanego spółce rynku białoruskiego. Szybko rosnącym obszarem działalności Unibepu jest wysokomarżowa sprzedaż mieszkań. Rozpoczynane w tym roku projekty deweloperskie pozwolą na dalszy skokowy wzrost wyników spółki w 2017 r., czego konsensus rynkowy jeszcze nie dyskontuje. We wczorajszej strategii podnieśliśmy prognozę zysku netto o 7% na 2016 r. oraz 28% na 2017 r." – czytamy dalej.