Zysk operacyjny wyniósł 283,59 mln zł wobec 141,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 132,01 mln zł w 2015 r. wobec 3 093,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 280,34 mln zł wobec 159,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec w 2014 roku sprzedała blisko 10,7 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.