Polwax  

Polwax uzgodnił ze Jeronimo Martins Polska istotne warunki dla zawarcia kontraktu na rok 2016 w ramach obowiązującej umowy sprzedaży produktów zniczowych. Spodziewana wartość obrotów ze spółką JMP wyniesie ok. 60 mln zł netto w okresie roku 2016. „W ramach obowiązującej umowy strony uzgodniły do kontraktu na rok 2016 wstępne wolumeny i wzornictwo produktów zniczowych. Powyższe wstępne uzgodnienia pozwolą w najbliższym czasie określić ostateczne wolumeny do kontraktu na rok 2016 o czym spółka zakomunikuje w momencie zawarcia kontraktu" – czytamy w komunikacie. W związku z powyższym zarząd spółki informuje, że w okresie roku 2016, spodziewana wartość obrotów ze spółką JMP wyniesie ok. 60 mln zł netto, podano również.  

Marie Brizard Wine & Spirits 

Marie Brizard Wine & Spirits (d. Belvedere) miała 463,5 mln euro przychodów w ujęciu porównywalnym w 2015 r., co oznacza wzrost o 2,4% r/r, podała spółka. Czytaj więcej >>>>   

Grupa Żywiec  

Grupa Żywiec odnotowała 298,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 159,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>   

Grupa Lotos 

Grupa Lotos zawiązał odpis aktualizujący bilansową wartość zapasów na poziomie skonsolidowanym na kwotę ok. 0,23 mld zł, która obniży skonsolidowany wynik operacyjny za IV kw. 2015 r., podała spółka. Czytaj więcej >>>>   

Robyg  

Spółka zależna Robyg zawarła umowę nabycia działki o powierzchni ok. 0,7 ha położonej w Gdańsku za 5,5 mln zł, podała spółka.  

Zobacz też najnowsze rekomendacje dla akcji spółek giełdowych

ENEFI 

Obrót akcjami węgierskiej spółki ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. został wznowiony na GPW, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wcześniej wznowiono obrót akcjami tej spółki na giełdzie w Budapeszcie. Czytaj więcej >>>>   

Fachowcy.pl Ventures 

Fachowcy.pl Ventures koncentrują się na osiągnięciu progu rentowności w tym roku i liczą, że w kolejnym roku będą gotowi do przejścia na główny rynek GPW z NewConnect, poinformował ISBnews prezes spółki Piotr Surmacki. Czytaj więcej >>>>   

Developres 

Developres wydłużył zapadalność obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł o rok, co oznacza dzień wykupu 26 maja 2017 wobec 27 maja 2016 roku wcześniej, poinformował Dom Maklerski Navigator, który doradzał spółce przy zmianie. "Utrzymanie bardzo dobrej sytuacji finansowej spółki, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty deweloperskie umożliwiły spółce wydłużenie zapadalności emisji obligacji serii B. Działania spółki oraz obecność na dynamicznie rozwijającym się rynku rzeszowskim są pozytywnie oceniane przez inwestorów, co buduje jej wiarygodność oraz umożliwia dokonywanie dalszych kroków na polskim rynku kapitałowym" - napisał w informacji przesłanej ISBnews dyrektor w departamencie emisji obligacji Navigator Capital Group i wiceprezes NavigatorDebtAdvisory Mateusz Mucha.

 

Cube.ITG 

Cube.ITG zdecydowała o emisji 1 509 600 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B2, która zostanie przeprowadzona w celu realizacji umowy nabycia udziałów w ITMED i pośrednio Data Techno Park, podała spółka. "Chcemy sfinalizować przejęcie 100% udziałów ITMED i pośrednio Data Techno Park w I kwartale br. i kontynuować prace w zakresie poszukiwania synergii i dalszego wzrostu sprzedaży na poziomie grupy kapitałowej. Ostatnie miesiące pokazały, że nasza strategia związana z przejęciem DTP okazała się skuteczna, a dzięki tej transakcji możliwy będzie wzrost przychodów skonsolidowanych powyżej 200 mln zł" - powiedział prezes Paweł Witkiewicz, cytowany w komunikacie.  Na emisję akcji w styczniu br. wyraziła zgodę rada nadzorcza spółki. Cena emisyjna wyniesie 4,55 zł za jedną akcję. 

Exillon Energy 

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w grudniu wyniosło 3 161 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 11 933 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc. Średnie dzienne wydobycie w poprzednim miesiącu wynosiło 15 094 baryłek, podano w komunikacie. Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 15 588 baryłek.

Indos  

Indos zadebiutuje na NewConnect we wtorek, 16 lutego br. Prezes Ireneusz Glensczyk zapowiedział już, że spółka podejmie przygotowania do przejścia na rynek główny GPW. Czytaj więcej >>>>   

PGNiG  

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powołała - po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego - z dniem 11 lutego Piotra Woźniaka na prezesa zarządu, Macieja Woźniaka na wiceprezesa ds. handlowych, Bogusława Marca na wiceprezesa ds. finansowych, Janusza Kowalskiego na wiceprezesa ds. korporacyjnych i Łukasza Kroplewskiego na wiceprezesa ds. rozwoju, podała spółka. Czytaj więcej >>>>   

Ferro  

Palmyra - spółka zależna IK Investment Partners - złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Ferro, podał Urząd. Czytaj więcej >>>>   

Solar Company 

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 10,5 mln zł w styczniu 2016 r., poinformowała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za styczeń 2015 r. wyniosły 10 mln zł. Czytaj więcej >>>>   

Orbis 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Orbisu wyraziło zgodę na sprzedaż hotelu Mercure w Mrągowie i nieruchomości, w ramach których jest prowadzony, za łącznie 20 mln zł netto, podała spółka.

PKO Bank Hipoteczny

PKO Bank Hipoteczny (BH) skierował do mniej niż 150 inwestorów propozycje nabycia 75 obligacji o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln zł, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 2 mld zł, podał bank.