Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2016 r. Otwarcie zgłoszeń nastąpi do dnia 26 lutego 2016 r. Natomiast rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, podczas których zostanie dokonana ocena kandydatów, będą przeprowadzane przez radę nadzorczą w dniach 1 marca 2016 r. - 4 marca 2016 r., czytamy w ogłoszeniu.

W grudniu ub.r. rada nadzorcza spółki odwołała prezesa Artura Lebiedzińskiego i dwóch członków zarządu. Do pełnienia funkcji prezesa na nie dłużej niż trzy miesiące RN delegowała Izabelę Felczak-Poturnicką.

Polski Holding Nieruchomości jest spółką holdingową, bezpośrednio lub pośrednio dominującą w stosunku do kilkunastu podmiotów. Do spółek grupy należą Warszawski Holding Nieruchomości, Agroman, Intraco, Budexpo, Dalmor i Wrocławskie Centrum Prasowe. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w lutym 2013 r.

>>> Czytaj też: Izabela Felczak-Poturnicka delegowana przez RN do pełnienia funkcji prezesa PHN