We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł właśnie 2 327,27 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4 309,15 mln zł wobec 3 996,82 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 938,1 mln zł wobec 1 847,76 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 139,71 mld zł na koniec 2015 r. wobec 134,5 mld na koniec 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1 756,21 mln zł wobec 1 994,63 mln zł zysku rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Spada zysk sektora bankowego. Oto najnowsze dane NBP

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.