ZE PAK 

Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) powołała Aleksandra Grada z dniem 18 lutego br. na prezesa zarządu, podała spółka.  Czytaj więcej >>>>  

PHN 

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesa - członka zarządu ds. zarządzania aktywami nieruchomościowymi, członka zarządu ds. finansowych i członka zarządu ds. inwestycji. Czytaj więcej >>>> 

BZ WBK  

Bank Zachodni WBK odnotował 2 327,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 1 914,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Czytaj więcej >>>> 

LiveChat Software 

LiveChat Software odnotował 19,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. roku finansowego 2015/2016 (1 kwietnia – 31 grudnia 2015 r.) wobec 12,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>> 

Kredyt Inkaso 

Kredyt Inkaso odnotowało 11,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2015/2016 r. (tj. IV kw. kalendarzowym 2015 r.) wobec 12,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>> 

Arctic Paper, Rottneros 

Rottneros - spółka zależna Arctic Paper - odnotował 1 mln SEK skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r. wobec 55 mln SEK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>   

Grupa Lotos 

Łączne wydobycie spółek zależnych Grupy Lotos - Lotos Petrobaltic, Lotos Norge i Lotos Geonafta - przekroczyło w lutym pierwszy milion baryłek w tym roku, podała spółka. "Dzięki uruchomieniu wstępnego wydobycia na bałtyckim złożu B8 oraz stabilnej produkcji ze złoża B3, wydobyciu ze złóż litewskich i akwizycjom w Norwegii, Lotos zwiększył dzienne wydobycie węglowodorów do poziomu blisko 30 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na dobę (boe/d)" – powiedział wiceprezes Grupy Lotos S.A. ds. poszukiwań i wydobycia i prezes Lotos Petrobaltic Zbigniew Paszkowicz, cytowany w komunikacie. W 2013 r. milionową baryłkę wydobyto pod koniec lipca, a w 2014 i 2015 r. - w marcu.

Grupa Recykl  

Grupa Recykl wypracowała w 2015 r. 35,8 mln zł sprzedaży, 4 mln zł zysku ze sprzedaży i 2 mln zł zysku netto. To wzrosty sięgające odpowiednio: 18%, 79% i 65% r/r, podała spółka. Czytaj więcej >>>>   

Vistal Gdynia 

Vistal Gdynia otrzymał zlecenia na wykonanie konstrukcji stalowych kontenerów hotelowych na rzecz zagranicznego kontrahenta z branży budowlanej o łącznej wartości 24,86 mln zł brutto. Zlecenie zostanie zrealizowane w ramach umowy ramowej podpisanej przez Vistal w lipcu ub. roku o szacowanej wartości 42,5 mln zł netto. 

Briju 

Briju planuje otworzyć w tym roku kilkanaście placówek, prawdopodobnie będzie to 12-16 sklepów. Obecnie ma już umowy na około połowę lokalizacji, poinformował prezes Przemysław Piotrowski. Czytaj więcej >>>>   

S4E 

S4E SA odnotowało ponad 2,3 mln zł zysku netto w IV kw. 2015 r. (wzrost o 140% r/r) przy blisko 120 mln zł przychodów (wzrost o 80%), podała spółka. W całym 2015 r. zysk netto zwiększył się ponad sześciokrotnie i przekroczył 3 mln zł, zaś przychody - o 68% r/r, przekraczając 225 mln zł. Czytaj więcej >>>>   

Fortum Holding, Grupa Duon 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Fortum Holding kontroli nad Grupą Duon. Tym samym spełnił się jeden z warunków realizacji wezwania na akcje spółki, podał Fortum Holding. Czytaj więcej >>>>   

Sygnity  

Rada nadzorcza Sygnity powołała zarząd nowej kadencji a Janusz R. Guy został ponownie powołany na stanowisko prezesa, podała spółka. Czytaj więcej >>>>   

Miraculum 

Zarząd Miraculum podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ogólnych warunków emisji obligacji serii AF i AF1 w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty 4,5 mln zł, podała spółka. "Uchwała przewiduje, że w terminie 30 miesięcy od dnia jej podjęcia spółka ma wyemitować nie więcej niż 4.500 obligacji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda, to jest na łączną kwotę nie większą niż 4 500 000 zł" - czytamy w komunikacie. Emisja obligacji ma nastąpić w jednej lub dwóch transzach: jako seria AF i AF1. Obligacje będą zabezpieczone i emitowane z terminem wykupu 30 miesięcy. 

Sare 

Sare zadebiutuje na głównym rynku GPW w poniedziałek, 15 lutego, przechodząc z NewConnect, podała giełda. Sare będzie 486. spółką notowaną na głównym parkiecie oraz 1. debiutem na tym rynku w 2016 roku. Czytaj więcej >>>>