W dniu wydania rekomendacji kurs akcji spółki wynosił 131 zł. W czwartek na zamknięciu kurs wynosił 125,5 zł.

Analitycy DM BOŚ prognozują, że w 2016 r. zysk netto spółki wyniesie 275,8 mln zł, przy przychodach na poziomie 3 202,6 mln zł.