Zysk netto skorygowany o odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe wyniósł 1 082 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 500 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1 273 mln zł wobec 633 mln zł zysku rok wcześniej, a skorygowana EBITDA 1 970 mln zł wobec 1 558 mln zł w IV kw. 2014 r., zaś raportowany zysk EBITDA sięgnął 1 997 mln zł wobec 1 558 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 381 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 7 281 mln zł rok wcześniej.

W 2015 r. spółka miała 3 032 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 638 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28 542 mln zł w porównaniu z 28 143 mln zł rok wcześniej.

Po skorygowaniu o odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej za 2015 r. wyniósł 4 287 mln zł wobec 3 761 mln zł rok wcześniej.

>>> Czytaj też: PGE szacuje skonsolidowaną stratę netto na 3 mld zł w 2015 r.

"Prowadząc działalność w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym, w minionym roku PGE wypracowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe, osiągając rekordowy zysk EBITDA, w wysokości 8 228 mln zł. Grupa konsekwentnie i z powodzeniem realizuje kluczowe projekty strategii Grupy do 2020 r., wśród których znajdują się m.in. nowe bloki w Opolu i Turowie" - skomentował prezes PGE Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1 768 mln zł wobec 5 453 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.