W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 21,8 zł. W środę około godziny 10.00 kurs wynosił 24,40 zł.

"Od 10 września 2015 r., kiedy Best poinformował o przejęciu blisko 30% udziałów w Kredyt Inkaso kurs akcji spółki spadł o 36%. O ile w krótkim terminie nie spodziewamy się rozwiązania w sprawie połączenia z Bestem, naszym zdaniem potencjalne ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu są już odzwierciedlone w wycenie Kredyt Inkaso" - czytamy w raporcie.

Analitycy DM Vestor obniżyli również prognozę zysku netto spółki za okres rozliczeniowy 2015/2016 do 34,4 mln zł. Spodziewają się, że w tym samym czasie przychody wyniosą 106 mln zł.