Szesnastu analityków ankietowanych przez ISBnews prognozowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała tempo od 0,5% spadku do 6% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 2,76% (wobec wzrostu o 6,7% r/r w grudniu). 

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% niższym w porównaniu z grudniem ub.r." - czytamy w komunikacie.

>>> Czytaj też: Polacy kupują dwa razy więcej nowych mieszkań niż przeciętni Europejczycy

Produkcja przemysłowa wzrosła w 21 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 21 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w styczniu 2016 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w styczniu o 1,4% r/r (wobec oczekiwanego wzrostu o 3,7%). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych spadła o 8,6% r/r (oczekiwano spadku o 3,8%).

"W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli – o 11,4%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,8%, wyrobów tekstylnych – o 10,4%, wyrobów z metali – o 7,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6,5%, urządzeń elektrycznych – o 5,4%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 4,5%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 17,7%, metali – o 9,9%, maszyn i urządzeń – o 8,0%, wyrobów farmaceutycznych – o 5,3% oraz papieru i wyrobów z papieru – o 3,6%, podał też GUS.

"W porównaniu ze styczniem ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 10,5%, w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 9,3%, a w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 6,7%" - czytamy dalej.

Ceny producentów

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) spadły w styczniu br. o 1,2% w ujęciu rocznym, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,5% w styczniu.

Ekonomiści spodziewali się, że spadek cen producentów w styczniu 2016 r. wyniósł od 0,2% r/r do 1% r/r, przy średniej na poziomie -0,63% r/r (wobec spadku o 0,8% r/r w grudniu ub.r.).

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2016 r. spadły o 0,7% w ujęciu rocznym oraz były o 0,1% niższe niż przed miesiącem.

Produkcja firm budowlanych

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych spadła w styczniu 2016 r. o 8,6% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 31,9%.

Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała spadek średnio o 3,82% (prognozy od 5,5% spadku do 0,2% wzrostu) wobec spadku o 0,3% r/r w grudniu ub.r.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 7% w porównaniu ze stycznie ub. roku i o 4,8% w stosunku do grudnia ub.r." - czytamy w komunikacie.

GUS podał wcześniej, że w całym 2015 r. produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 2,8% r/r.