"Ważnym elementem naszej strategii jest zdolność do wypłaty dywidendy. Fakt, iż bank deklaruje utrzymanie polityki jest ważnym elementem tego, jak postrzegają nas inwestorzy. Od kryzysu stopy dywidendy są bardzo atrakcyjne" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.

"Podtrzymujemy politykę dywidendy. Tę deklarację składam co roku i z tego można wywnioskować pewien trend"- dodał.

Polityka dywidendy Banku Handlowego zakłada wypłatę do 99,9% rocznego zysku dla akcjonariuszy.

W czerwcu 2015 r. akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 970,8 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r. (wynoszącego 971,42 mln zł) co oznacza wypłatę 7,43 zł na akcję.

>>> Czytaj też: Zysk netto Banku Handlowego spadł do 118,3 mln zł w IV kw. 2015 r.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.