"Powyższe pismo skutkuje rozwiązaniem warunkowej umowy sprzedaży z chwilą otrzymania pisma przez emitenta" - czytamy w komunikacie.

Rozwiązanie umowy nie pociąga za sobą istotnych skutków finansowych dla grupy emitenta, podkreślono.

W połowie grudnia ub.r. Getin Holding zawarł warunkową umowę sprzedaży 1 udziału, stanowiącego 100% kapitału zakładowego rosyjskiej LLC Carcade z cypryjską Siderock Trading and Investments Limited - spółką powiązaną z rosyjskim Forus Bankiem. Łączna wartość transakcji miała wynosić 3 mld rubli (169,5 mln zł).

Środki pozyskane ze sprzedaży Carcade wykorzystane miały być na wzrost organiczny i finansowanie działalności, szczególnie w Rumunii.

>>> Czytaj też: Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 169,5 mln zł

Carcade to jedna z największych rosyjskich spółek leasingowych specjalizująca się w leasingu samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na 30 września 2015 r. suma bilansowa grupy Carcade wynosiła 19 444 770 tys. rubli, natomiast suma kapitałów własnych 3 005 054 tys. rubli.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.