"W związku z opóźnieniem pierwszej aukcji na nowe moce, które skutkuje przesunięciem w czasie oczekiwanego harmonogramu nakładów na realizację nowych projektów, zarząd Polenergii rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przesunięcie wypłaty inauguracyjnej dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję już w roku 2016, czyli rok wcześniej, niż pierwotnie deklarowano" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z rekomendacją zarządu, na wypłatę dywidendy w 2016 r. ma zostać przeznaczony kapitał rezerwowy w wysokości 22 721 774,5 zł.

Zarząd zamierza także przedkładać akcjonariuszom propozycje wypłaty dywidendy na poziomie równym 30-60% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, począwszy od zysku za 2016 r.

>>> Czytaj też: Polenergia uruchomiła 99 MW w lądowych farmach wiatrowych w 2015 roku

"Zarząd Polenergii dopuszcza również możliwość przedłożenia walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy rekomendacji wypłaty dywidendy nadzwyczajnej w przypadku dysponowania znaczącymi nadwyżkami finansowymi pochodzącymi na przykład ze sprzedaży wybranych projektów" - czytamy dalej.

Ostateczny kształt przedstawianej rekomendacji będzie każdorazowo uzależniony od poziomu osiągniętego przez grupę skonsolidowanego zysku netto, potrzeb związanych z rozwojem, w szczególności z realizacją planów inwestycyjnych, sytuacji finansowej i płynnościowej, istniejących i przyszłych zobowiązań oraz oceny perspektyw Grupy Polenergia, zastrzeżono.

Polenergia S.A. - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.