"Obawiamy się, że może to zająć chwilę dłużej [niż 3 lata], z dwóch powodów: co najmniej kilka miesięcy zajmie Emitelowi dojście do pełnego zasięgu nowego multipleksu, po drugie, dlatego, że w oczywisty sposób rynek wzbogacony o 7 nowych kanałów będzie bardziej konkurencyjny. Zakładamy, że to będzie okres raczej 4-5-letni" - powiedział Hojka podczas konferencji prasowej.

Agora jest obecnie na etapie kompletowania nowego zespołu oraz prac projektowych nad ramówką. Spółka chce wykorzystać potencjał zespołów istniejących w grupie projektów, jednak nie wyklucza pozyskiwania specjalistów z rynku, dodał prezes.

W grudniu ub.r. Green Content - spółka zależna Agory - otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) koncesję na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie ósmym programu telewizyjnego pod nazwą "Kiwi TV". Kanał ma wystartować jesienią 2016 r.

Agora jest potencjalnie zainteresowana zwiększeniem udziału w Stopklatce

Agora może rozważyć zwiększenie udziału w projekcie Stopklatka, jeśli Kino Polska TV zdecyduje się na sprzedaż, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka. Cel osiągnięcia rentowności projektu został przesunięty na 2016 r.

"Jeżeli byłaby taka sposobność, to jesteśmy zainteresowani zwiększeniem udziału w tym projekcie" - powiedział Hojka podczas konferencji prasowej, odnosząc się do ogłoszonego w styczniu przeglądu opcji strategicznych przez Kino Polska.

Obecnie Agora posiada 41,14% akcji spółki Stopklatka, podczas gdy Kino Polska TV jest właścicielem 41,04% akcji.

Prezes poinformował także, że, ponieważ w 2015 r. nie udało się osiągnąć rentowności projektu Stopklatka, cel ten został przesunięty na 2016 r.

"W 2015 roku nie udało się przekroczyć progu rentowności, a główna przyczyna to kurs dolara, w którym kupujemy większości contentu. Cel rentowności przesuwa się nam na rok 2016" - powiedział.

Dodał, że grupa jest "bardzo blisko realizacji tego celu".

Capex w 2016 r. na zbliżonym poziomie do zrealizowanego w 2015 r.

Wydatki inwestycyjne Agory w 2016 r. będą zbliżone do zrealizowanych w 2015 r., poinformował członek zarządu Grzegorz Kossakowski. W 2015 r. nakłady inwestycyjne Agory wyniosły 129,13 mln zł.

"Dwa i pół roku temu opowiedzieliśmy o poziomie wydatków w naszych głównych segmentach i skali wydatków w tych okresach się trzymamy, co by pokazywało, że 2016 to wydatki na porównywalnym poziomie jak 2015" - powiedział Kossakowski podczas konferencji prasowej.

Wskazał na konieczność dokończenia dwóch dużych projektów inwestycyjnych w Heliosie i AMS. "Na razie nie mamy komunikatu o kolejnych dużych projektach inwestycyjnych" - dodał.

Prezes Agory Bartosz Hojka poinformował, że 30 mln zł, jakie spółka zamierza wydać na nowy kanał Kiwi TV będzie rozłożone na kilka następnych lat.

"W pierwszym roku działalności to będzie kilkanaście milionów. Ile miesięcy z tego będzie w 2016 r. - to trudno powiedzieć" - powiedział prezes.

Przy założeniu obecnego poziomu wydatków inwestycyjnych, spółka nie planuje zaciągania na nie nowego długu.

"Ten poziom wydatków nie skłania nas do zaciągania większego długu, natomiast gdyby były pomysły akwizycyjne czy możliwości, to wtedy rozważalibyśmy ten wariant" - powiedział Kossakowski.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.