Maleje grupa badanych akceptujących udzielanie im schronienia. W maju zeszłego roku były to dwie trzecie respondentów. Obecnie jest ich niecałe 40 proc.

Jak wynika z badania, stosunek do uchodźców różnicuje wiek. Osoby młodsze, do 44 roku życia, częściej niż starsze są przeciwne przyjmowaniu m.in. Syryjczyków. Zamknięcie granic przed uchodźcami popiera większość badanych identyfikujących się z prawicą - niemal 60 proc. Niewiele mniej jest osób określających swoje poglądy jako centrowe - tych jest 52 proc. Dużą grupę - 43 proc. - stanowią też respondenci utożsamiający się z lewicą.

Jak podkreślają autorzy raportu, na stosunek do uchodźców nie wpływa częstość praktyk religijnych.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo, na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1000 osób. 

>>> Czytaj też: Węgry gotowe na postawienie ogrodzenia na granicy z Rumunią