"Zarząd spółki Sare SA informuje, iż dokonał wstępnego wyliczenia wyników finansowych za rok 2015. W związku z faktem, że odbiegają znacząco od wyników za rok 2014 zarząd podjął decyzję o podaniu wstępnych wyników do publicznej wiadomości. Przychody za rok 2015 wynoszą 38.497,4 tys. zł, natomiast szacunkowy wynik finansowy netto za rok 2015 wynosi 3.875,2 tys. zł"

W prospekcie emisyjnym spółka poinformowała, że w 2014 r. jej skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,07 mln zł przy 25,02 mln zł przychodów.

>>> Czytaj też: Spółka Sare zadebiutowała na rynku głównym GPW. Kurs akcji bez zmian

Grupa Sare działa w branży komunikacji, marketingu i wsparcia sprzedaży w internecie, koncentrując się na segmencie e-mail marketingu. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lutym 2016 r.