Zysk operacyjny wyniósł 2,62 mln euro wobec 1,72 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,39 mln euro w IV kw. 2015 r. wobec 13,73 mln euro rok wcześniej.

W 2015 r. spółka miała 10,42 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,1 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 65,26 mln euro w porównaniu z 100,87 mln euro rok wcześniej.


Silvano Fashion Group jest producentem i dystrybutorem bielizny damskiej na rynkach wschodnich pod marką Milavitsa. Od 2007 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.