Całkowita wartość zysku netto przeznaczonego na dywidendę wynosi 11 107 200 euro, podano również.

Asseco CE odnotowało w 2015 r. 11,28 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12,54 mln euro zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 11,79 mln euro wobec 16,5 mln euro zysku rok wcześniej.

W ubiegłym roku akcjonariusze Asseco Central Europe a.s. zdecydowali o wypłacie łącznie 10,04 mln euro dywidendy, czyli 0,47 euro na akcję.

Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, gdzie odpowiada za rozwój biznesu w regionie Europy Środkowej.