PGE 

Wolumen sprzedaży detalicznej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do odbiorców finalnych wyniósł 3,6 TWh w styczniu br. wobec 3,1 TWh rok wcześniej, podała spółka powołując się na szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe. "Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 3,6 TWh (3,1 TWh w styczniu 2015 r.). Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 2,9 TWh (2,9 TWh w styczniu 2015 r.)" - czytamy w komunikacie. PGE podało, że produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 4,6 TWh (wobec 5,0 TWh w styczniu 2015 r.), w tym, z węgla brunatnego 2,9 TWh (3,4 TWh).

Rovese  

Rovese wyemitowało obligacje kuponowe na łączną kwotę 50 mln zł, podała spółka. Środki z tej emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności operacyjnej grupy Rovese. "(…) w ramach podpisanej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy emisji obligacji , spółka wyemitowała w dniu 22 lutego 2016 roku obligacje kuponowe na łączną kwotę 50 mln zł. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1 000,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 13.12.2019 roku" - czytamy w komunikacie. Rovese podało, że obligacje są podporządkowane wobec zobowiązań wynikających z umowy kredytu zawartej 25 kwietnia 2014 r. pomiędzy spółkami, które są jednostkami zależnymi Rovese tj: Opoczno I sp. z o.o., Cersanit II S.A. , Cersanit III S.A. , Cersanit IV sp. z o.o., Cersanit Trade Mark Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BGŻ BNP Paribas Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.

IMS  

IMS odnotował 2,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>  

WDX 

WDX odnotowało 0,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>  

MOL 

MOL odnotował 437,7 mld HUF mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 69,3 mld HUF straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>  

MOL planuje uzyskać ponad 2 mld USD "czystego" zysku EBITDA w 2016 r. wobec 2,48 mld USD zysku w tym ujęciu w 2015 r., kiedy wzrósł on o 13% r/r, podała spółka. Czytaj więcej >>>>  

Budimex

Budimex odnotował 235,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 191,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>> 

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2015 roku wyniósł 8,4 mld zł wobec 6,1 mld zł rok wcześniej, podała spółka. "Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2015 roku wyniósł 8,4 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w roku 2015 wyniosła 7,1 mld zł" - czytamy w komunikacie. Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 6,1 mld zł na koniec 2014 roku, zaś wartość kontraktów podpisanych sięgnęła 6,3 mld zł.

Budimex Nieruchomości sprzedał notarialnie 908 mieszkań w 2015 r., podał Budimex. "W roku 2015 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1 918 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 908 lokali" - czytamy w komunikacie. W 2014 r. przedsprzedaż Budimeksu Nieruchomości wyniosła 1 685 mieszkań netto (wobec 742 lokale rok wcześniej), zaś sprzedaż notarialna - 696 mieszkań (wobec 495 lokali w 2013 r.).

Budimex spodziewa się, że tempo wzrostu przychodów spółki będzie w kolejnych latach coraz szybsze i dojdzie do dwucyfrowego w latach 2017-2018 wobec 4% wzrostu w ub.r., poinformował prezes Dariusz Blocher.  Czytaj więcej >>>>

Cube.ITG 

Cube.ITG zawarł przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do świadczenia rozproszonego serwisu IT za 12,5 mln zł. Transakcja jest częścią strategii, która zakłada skoncentrowanie się na projektach informatycznych i wdrożeniowych i odchodzenie od usług serwisowych sprzętu i sieci, podała spółka.  Czytaj więcej >>>>  

J.W. Construction 

J.W. Construction Holding sprzedał ponad 50% mieszkań z 196 lokali oferowanych w I etapie osiedla Bernadowo Park. Firma posiada również pozwolenie na realizację II etapu inwestycji i chce go uruchomić wkrótce, poinformowała członek zarządu oraz dyrektor marketingu i sprzedaży Małgorzata Ostrowska.

PKO BP  

PKO Bank Polski wymienił z kilkoma irańskimi bankami klucze SWIFT, co otworzyło drogę do prowadzenia rozliczeń finansowych między Polską a Iranem, podała instytucja. Czytaj więcej >>>>  

Provident Polska 

Zysk brutto Providenta w Polsce i na Litwie wyniósł 69 mln GBP w 2015 r., co oznacza spadek o 4,8% w skali roku, poinformowała spółka. Czytaj więcej >>>>  

Grupa Recykl 

Grupa Recykl przeznaczy w tym roku do 14-15 mln zł na inwestycje w nowe linie produkcyjne. Spółka chce zwiększyć udział sprzedaży do producentów wyrobów gotowych, rozważa także rozwój w nowych obszarach, poinformowali przedstawiciele spółki. Czytaj więcej >>>>  

Wikana 

Spółka zależna Wikany - Rosa s.k.a, przydzieliła 5 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości 5 mln zł, podała spółka. Wcześniej Wikana podała, że emisja ma na celu pozyskanie środków na realizację projektu deweloperskiego spółki.

Arena.pl 

Arena.pl - właściciel platformy zakupowej arena.pl - planuje za ok. dwa lata przeprowadzić emisję nowych akcji i zaoferować połowę z nich kupującym i sprzedającym, w zamian za ich aktywność. W perspektywie 8-12 miesięcy Arena.pl S.A. zamierza przenieść notowania akcji z rynku NewConnect na rynek główny GPW, poinformowali przedstawiciele spółki. Projekt wspiera fundusz LMB Capital, który w połowie należy do Banku SGB, a także MasterCard. Czytaj więcej >>>>  

Lokum Deweloper 

Olczyk sp. z o.o. Lokum 3 sp. k. - spółka zależna Lokum Deweloper - zawarła z osobami fizycznymi umowę przyrzeczoną nabycia nieruchomości o łącznej powierzchni 1,83 ha we Wrocławiu za 11,76 mln zł, podała spółka. "Nabycie nieruchomości przy ul. Międzyleskiej we Wrocławiu stanowi realizację celów emisji akcji serii C emitenta, wskazanych w prospekcie" - czytamy w komunikacie. Na nieruchomości ma powstać zespół budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami pod nazwą Lokum Di Trevi etap VI i Lokum Di Trevi etap VII, podano również.

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczyna rozmowy, które mają na celu budowę korytarza gazowego między Norwegią a Polską, poinformował wiceprezes spółki Maciej Woźniak. Czytaj więcej >>>>  

Walne zgromadzenie EuRoPol Gazu wybierze jutro nowych członków zarządu reprezentujących Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), którzy zastąpią osoby, które złożyły rezygnację, poinformował wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak. "Jutro będzie miało miejsce walne zgromadzenie wspólników. Jednym z punktów jest wybór przedstawicieli Polski do zarządu EuRoPol Gazu" - powiedział Woźniak podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. energii i Skarbu Państwa.

Tarczyński

Zarząd spółki Tarczyński zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 0,65 zł na akcję, podała spółka.  Czytaj więcej >>>> 

PKP Cargo  

Trzech członków zarządu PKP Cargo złożyło rezygnację z pełnienia funkcji, podała spółka. Czytaj więcej >>>>