"Portfel zamówień Qumak S.A. (spółki dominującej) wynosi na dzień publikacji raportu 328 mln zł, z czego na rok bieżący przypada 308 mln zł. Istnieje dosyć duży potencjał jego wzrostu wynikający z dużej wartości złożonych ofert. Wzrost portfela spodziewany jest jednak głównie w II poł. bieżącego roku" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Spółka podkreśliła też, że - zgodnie z przyjętymi założeniami - Grupa Qumak stale poszerza kompetencje w wybranych, perspektywicznych segmentach rynku i wysokomarżowych niszach rynkowych, uzupełniając swoją ofertę o zaawansowane rozwiązania z zakresu technologii infrastrukturalnych i IT. Jednym z efektów intensywnej ekspansji w wybranych obszarach jest osiągnięcie pozycji lidera na krajowy rynku infrastruktury lotniczej.

"Jest to zauważalne w strukturze sprzedaży, gdzie technologie lotniskowe mają największy, 21-procentowy udział. Ważny segment dla działalności spółki stanowią wysoko zaawansowane rozwiązania budynkowe (18%). Spadek udziału w przychodach systemów IT dedykowanych dla sektora publicznego jest spowodowany mniejszą ilością przetargów w administracji oraz opóźniające się rozpisanie środków unijnych w nowym rozdaniu na lata 2014-2020" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Qumak wykona ekspozycję dla Centrum Nauki i Techniki w Łodzi za max. 33 mln zł

W IV kwartale 2015 r. Grupa Kapitałowa Qumak odnotowała przychody w wysokości 257 mln zł, co oznacza wzrost o 46% r/r. Spółka podkreśliła, że był to najlepszy kwartał w roku, co jest też regułą dla całej branży IT.

W całym 2015 r. sprzedaż Grupy osiągnęła rekordową wartość 780 mln zł (34% wzrostu r/r). Jak tłumaczy Qumak, tak wysoki poziom przychodów to m.in. efekt wdrożonej i realizowanej strategii 2013-2016, a także finalnego rozliczenia środków z perspektywy unijnej 2007-2013.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.