Zysk operacyjny wyniósł 19,06 mln zł wobec 29,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,27 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 207,51 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 60,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 83,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 769,37 mln zł w porównaniu z 724,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2015 r. wyniósł 58,42 mln zł wobec 49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.