"Marzymy, żeby w 2016 r. zbliżyć się do wyników za 2015. Nie sądzę, żeby ten rok był spektakularny. Perspektywa UE się skończyła, panuje niepewność po zmianie ekipy rządzącej" - powiedział Diakun podczas konferencji prasowej.

Prezes poinformował także, że portfel zamówień grupy wynosił ok. 243 mln zł na początek lutego br. wobec 234 mln zł w styczniu br. i 260 mln zł w styczniu 2015 r.

Diakun podtrzymał, że wejście na rynek główny GPW jest możliwą drogą dla spółki zależnej Procom System.

"W ubiegłym roku Procom miał ponad 50 mln zł przychodów i ok. 5 mln zł zysku operacyjnego. Uważamy, że jego kapitalizacja to może być 50-60 mln zł. Wprowadzenie na giełdę lepiej by odzwierciedliło wartość posiadanych aktywów. W księgach wartość Procom to ok. 7 mln zł" - powiedział.

W całym 2015 r. Elektrotim miał 20,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 353,44 mln zł w porównaniu z 197,67 mln zł rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.