"GPW stawia sobie za cel wspieranie rozwoju gospodarczego. Giełda jest ważnym mechanizmem rozwoju polskiej gospodarki, co najskuteczniej udowadniają spółki, które dzięki finansowaniu pozyskanemu z rynku kapitałowego wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną, stają się bardziej innowacyjne, zdobywają nowe rynki i tworzą miejsca pracy" - powiedziała prezes Zaleska.

"Przygotujemy działania edukacyjne skierowane do uczestników szerokiego rynku. Należy zacząć tworzyć bezpieczne i atrakcyjne dla społeczeństwa mechanizmy promujące długoterminowe oszczędzanie, na przykład, poprzez system zachęt i ulg podatkowych dla tych, którzy się na to zdecydują. Równie ważna jest konsekwencja we wzmacnianiu działalności grupy kapitałowej GPW, tak aby zapewniać jej zdywersyfikowane źródła przychodów i stabilną sytuację finansową" - dodała.

Prezes GPW poinformowała, że nie ma w planach fuzji i przejęć z innymi lub innych zagranicznych partnerów. Zapowiedziała działania obniżające koszty funkcjonowania.

"GPW podejmie działania optymalizacyjne, co pomoże wzmocnić jej sprawność operacyjną. Jest to niezbędne z punktu widzenia coraz bardziej wymagającego otoczenia rynkowego. Solidna sytuacja finansowa GPW i całej grupy stanowią ważne wsparcie dla dalszego wzrostu wartości. W 2016 r. będzie pochodną koniunktury giełdowej, ale także rozwoju oferty produktowej oraz pozyskiwania nowych emitentów i uczestników rynków finansowego oraz towarowego. Sprzyjać powinny temu niedawne decyzje dotyczące m.in. obniżki kosztów transakcyjnych na rynku akcji w ślad za spadkiem obciążeń giełdy związanych z finansowaniem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce" - powiedziała Małgorzata Zaleska.

>>> Czytaj też: Państwu minimum już dziękujemy. Teraz czas na państwo optimum

W 2015 roku grupa GPW zwiększyła przychody o 3,3 proc. rok do roku, do 327,9 mln zł. Zysk netto poprawił się o 10,2 proc. i wyniósł 123,7 mln zł, a EBITDA wzrosła o 9,4 proc., do 179,5 mln zł.

W samym czwartym kwartale 2015 roku wyniki GPW okazały się lepsze od oczekiwań analityków. Przychody wyniosły 83,8 mln zł (3,2 proc. powyżej konsensusu), EBITDA 45,1 mln zł (14,7 proc. lepiej od oczekiwań), zysk operacyjny 38,1 mln zł (15,6 proc. powyżej konsensusu), a zysk netto 28,2 mln zł (8,6 proc. lepiej od oczekiwań).

"Nasze wyniki za 2015 rok są najwyższe w historii, ale nie oznacza to, że nie mamy apetytu na ich dalszą poprawę. Zwłaszcza wzrost przychodów o 3 proc. nas nie zadowala, ale osiągnęliśmy go pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, którego odzwierciedleniem była spadająca o blisko 13 proc. kapitalizacja spółek krajowych. Liczymy, że wraz z poprawą koniunktury na rynkach i wzrostem obrotów nasze wyniki będą jeszcze lepsze" - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami wiceprezes GPW Karol Półtorak.

W 2015 roku wskaźnik koszty/przychody wyniósł 53,2 proc. wobec 57,2 proc. w poprzednim roku. Zarząd GPW podtrzymuje zapisany w strategii cel zmniejszenia tego wskaźnika w kolejnych latach do 50 proc.

Zarząd podtrzymuje też zamiar rekomendowania wypłaty 2,60 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok. Wiceprezes Półtorak zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja o wielkości dywidendy należy do akcjonariuszy.

Koszty operacyjne w grupie zostały w 2015 roku obniżone o 7,2 mln zł (4,0 proc.) względem roku 2014, do 174,4 mln zł. Jednostkowe koszty operacyjne w GPW spadły o 10,3 mln zł (o 7,9 proc.).

"Osiągnięte w 2015 roku oszczędności są wynikiem ścisłej kontroli kosztów w perspektywie krótkoterminowej, ale także licznych inicjatyw optymalizacyjnych, które znajdą odzwierciedlenie w poziomie kosztów grupy w latach kolejnych. Zaoszczędzone środki będą m.in. pomagały finansować priorytetowe dla nas wysiłki nakierowane na wzrost biznesu" – powiedział Karol Półtorak.

W 2015 roku grupa GPW koncentrowała się na trzech głównych obszarach: budowaniu płynności na rynkach, utrzymaniu aktywności emitentów na rynku pierwotnym i wtórnym oraz na działaniach optymalizacyjnych, skutkujących obniżeniem kosztów i usprawnieniem działania spółki.

W ramach budowy płynności na rynkach wiceprezes GPW Grzegorz Zawada wymienił m.in. pozyskanie nowych członków giełdy: Credit Suisse International, Spire Europe i Sun Trading International. Nowymi animatorami na rynku akcji zostali Hudson River Trading i Trigon.

"Wartość obrotu akcjami wygenerowana przez nowych klientów w 2015 roku wyniosła ponad 22 mld zł. W kwietniu działalność operacyjną rozpocznie też ABN Amro Clearig Bank, mamy też perspektywy pozyskania kolejnych kilku uczestników programu High Volume Providers" - powiedział podczas konferencji wiceprezes Zawada.

Na koniec czwartego kwartału na rynku kasowym i terminowym działało sześciu uczestników programu High Volume Providers. Ich udział w obrotach na tych rynkach wyniósł w zeszłym roku średnio 4,5 proc.

W 2015 roku na warszawskiej giełdzie zadebiutowało 30 nowych spółek, w tym 13 to przejścia z rynku NewConnect. Na rynku Catalyst miały miejsce 23 emisje obligacji nieskarbowych o wartości 5,1 mld zł.

Ireneusz Łazor, prezes Towarowej Giełdy Energii, wskazał, że w 2015 roku wskaźnik płynności giełdowej na rynku energii elektrycznej wyniósł 138 proc., co daje naszej giełdzie trzecie miejsce na rynku europejskim, po rynkach niemieckim i austriackim oraz nordyckim. Z kolei wskaźnik płynności giełdowej na rynku gazu wyniósł 62 proc., co również daje trzecią pozycję w Europie, po rynku brytyjskim i holenderskim.

W 2015 roku przychody z rynku towarowego wzrosły o 9,4 proc. i w efekcie wygenerowały 38,2 proc. przychodów Grupy GPW.

>>> Polecamy: Zarobki w Polsce. Zobacz szczegółowe dane dla ponad 150 stanowisk