Zysk operacyjny wyniósł 102,46 mln zł wobec 69,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 904,2 mln zł w 2015 r. wobec 784,26 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 80,65 mln zł wobec 55,82 mln zł zysku rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 14,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 424,21 mln zł w porównaniu z 521,51 mln zł rok wcześniej.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.