"Jako dzień dywidendy zarząd spółki proponuje ustalić 22 czerwca 2016 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 6 lipca 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Dom Development odnotował 80,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 55,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Z zysku za 2014 rok spółka przeznaczyła na dywidendę 55,74 mln zł, tj. 2,25 zł na akcję.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.