EBITDA w tym okresie wyniosła 24,41 mln euro wobec 18,41 mln euro rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 11,11 mln euro wobec 5,09 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,92 mln euro w r.fin. 2014/15 wobec 56,31 mln euro rok wcześniej.

Capex grupy zrealizowany w ubiegłym roku finansowym wyniósł 6 mln euro wobec 7,5 mln euro rok wcześniej.

Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od października 2012 r.