We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1 127 mln zł wobec 1 040,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 467,1 mln zł wobec 2 330,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 017,2 mln zł wobec 1 062,9 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 108,89 mld zł na koniec 2015 r. wobec 99,86 mld na koniec 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 1 140 mln zł wobec 1 067,9 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.