Zysk operacyjny wyniósł 42,4 mln zł wobec 36,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 625,16 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 614,58 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 95,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 78,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 090,49 mln zł w porównaniu z 2 028,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 76,41 mln zł wobec 56,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.