Strata operacyjna wyniosła 3,56 mln zł wobec 258,96 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,83 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 22,31 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 3,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 236,71 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 76,78 mln zł w porównaniu z 93,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 1,96 mln zł wobec 339,42 mln zł straty rok wcześniej.

Lark.pl S.A. jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej, mediów telewizyjnych oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych, zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C), jak i partnerów biznesowych (rynek B2B).  Na koniec 2015 roku w skład grupy kapitałowej Lark.pl wchodziły następujące podmioty: Lark.pl S.A., Lark Europe S.A., Telestar S.A., Scientific Services Sp. z o.o., MNI Premium S.A. w upadłości układowej, EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., oraz podmioty nie objęte konsolidacją - Ramtel Sp. z o.o. i Senise Sp. z o.o.