Zysk operacyjny wyniósł 1,98 mln USD wobec 2,24 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,68 mln USD w II kw. 2015 r. wobec 4,31 mln USD rok wcześniej.

W I poł. r. fin. 2015/2016 spółka miała 3,4 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,06 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 15,7 mln USD w porównaniu z 10,44 mln USD rok wcześniej.

Coal Energy to prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.