Zysk operacyjny wyniósł 3,1 mln zł wobec 55,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,58 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 13,23 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 7,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 57,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 122,39 mln zł w porównaniu z 68,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 8,06 mln zł wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.