W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 20,50 zł, a we wtorek około godziny 11:20 - 21 zł.

"Tematem inwestycyjnym dla spółki w naszej opinii jest skokowa poprawa wyników finansowych w kolejnych latach, która nastąpi ze względu na wzrost liczby rozpoznanych mieszkań z ok 690 w 2015 r. do ok. 1500 i 2000 w latach 2016/2017" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 94 mln zł w 2016 r., zaś przychody w tym samym okresie 533 mln zł.